Mgr. Jaroslav Melša

Jaroslav

Ročník 2010

Mgr. Jaroslav Melša
starosta města Dobříš

Představení

Jaroslav Melša dříve působil jako pedagog na 1. ZŠ v Dobříši. Na této škole se poté stal ředitelem. Od roku 2006 zastává funkci starosty. Ve své práci si zakládá na lidském přístupu. Za velmi důležitou považuje zpětnou vazbu od občanů města. Snaží se, aby jeho působení na dobříšské radnici bylo co možná nejefektivnější pro tamní společnost. Jaroslav Melša ve své funkci starosty silně podporuje neziskové organizace, mezi nimi i ty, které se věnují mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Pan Melša se aktivně účastní akcí pořádaných dobříšskými NNO. Některých takových akcí se účastní nejen jako host. Např. benefici, která je každoročně pořádána Mateřským centrem Dobříšek na pomoc vybrané potřebné organizaci z okolí Dobříše, dokonce i moderoval. V roce 2010 se tak společnými silami podařilo získat prostředky na vybavení šesti chráněných bytů pro zdravotně postižené. Jaroslav Melša výrazně pomohl také při budování dobříšského nízkoprahového klubu pro mládež. Zasloužil se i o podporu oddílu TOM 19199 FANTAN poskytnutím prostor v objektu nevyužívaného dobříšského kina. Tento prostor výše uvedenému oddílu sdružení dětí a mládeže propůjčil i přesto, že zde existuje několik podnikatelských záměrů. Přednost však zásluhou pana Melši byla dána společensky prospěšnému projektu pro mládež. Zástupce oddílu TOM 19199 FANTAN dokonce přizval do komise prevence kriminality města Dobříš. Jaroslav Melša významně přispěl rovněž ke zlepšení komunikace na městském úřadu v Dobříši. Podařilo se tak zkvalitnit mnohé služby pro občany tohoto města, např. bezbariérové přístupy, otevření občanské poradny. Město Dobříš za „starostování“ pana Melši získalo mnoho ocenění. Uvést můžeme např. Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě (2008 a 2009), Město pro byznys ve Středočeském kraji (2009) či Obec přátelská rodině (2008).

Navrhovatelé