Mgr. Jiří Matušek

Jiří

Ročník 2011

Mgr. Jiří Matušek
zástupce starosty Městské části Praha 3

Představení

Místostarostou MČ Praha 3 je již od roku 2006. Jeho pracovní náplň je velmi rozmanitá, v jeho kompetenci jsou sociální záležitosti a zdravotnictví, školství a volný čas dětí a mládeže, sportovní činnost, řešení drogové problematiky, národnostní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace. Dále působí v mnoha výborech a komisích, jako jsou např. Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3, Komise pro výchovu a vzdělávání.

Jak je z náplně jeho práce vidět, většinově se věnuje problematice dětí a mládeže. Jedná se o velmi schopného politika, kterému není lhostejná činnost dětí a mládeže v Praze 3. Již dlouhou dobu se snaží podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím komunikace s dalšími úředníky MČ, podporuje výstavbu nových dětských hřišť a zároveň hřišť pro dospívající. Svou účastí podporuje mnoho soutěží a akcí pro děti, které se v Praze 3 konají. Velmi často je vidět při oficiálních zahájeních nebo při vyhlašování výsledků soutěží. V případě žádostí o radu či pomoc vždy velmi rádi odpoví a poradí, jak v případě rozvoje neziskových organizací či dětských sdružení postupovat, na koho se případně obrátit. Sám také navštěvuje klubovny a zařízení, která MČ dotuje ve svém grantovém programu. Plně si uvědomuje, že význam neziskových organizací je opravdu velký, a proto je v grantových programech MČ Prahy 3 podporuje. Pravidelně se vyjadřuje v Radničních novinách k významu volnočasových aktivit a práci sdružení dětí a mládeže. Během letních prázdnin často navštěvuje letní tábory, které pořádají dětská sdružení či DDM z Prahy 3.

Navrhovatelé