Mgr. Milan Naď

Milan

Ročník 2009

Mgr. Milan Naď
starosta městyse Křivoklát

Představení

Milan Naď v roli starosty městyse Křivoklát trvale podporuje činnost místních zájmových organizací a sdružení. Zaměřuje se také na podporu akcí místní školy, mateřské školky i TJ Roztoky. Pan Naď se mimo jiné zasloužil i o vylepšení prostředí křivoklátské základní a mateřské školy. Jako příklad lze uvést, že pro tamní žáky nechal v budově těchto škol zavést internet. V městyse Křivoklát se díky panu starostovi začalo znovu konat tradiční Vítání občánků. Při realizaci všech „svých“ akcí v Křivoklátě dokáže tamní obyvatele přimět ke spolupráci. Sám jim jde příkladem. V Křivoklátě tak můžete při realizacích projektů vidět pomáhat i celé rodiny, a to včetně těch nejmenších dětí.

Důležitým počinem starosty Milana Nadě je výstavba dětského hřiště. Nápad na jeho vybudování přišel od členů občanského sdružení Děti Křivoklátska. Podoba hřiště byla inspirována hradem Křivoklát. Vycházelo se jak z architektury této pamětihodnosti, tak i z její historie a legend, jimiž je opředena. Starosta se na výstavbě dětského hřiště podílel jak z hlediska organizačních záležitostí, tak i vlastní fyzickou prací.

Milan Naď působí už víc než deset let jako hlavní vedoucí dětského tábora pořádaného občanským sdružením Dětský tábor. Na tento tábor jezdí každoročně většina dětí z Křivoklátska. Starosta tu pro ně připravuje celotáborové hry, do nichž vkládá i rozličné zkoušky odvahy nebo všelijaké kvizy z oblasti historie či kultury. Tyto hry připravuje velmi pečlivě, a to včetně dobových kostýmů a rekvizit. Milan Naď dříve působil též jako učitel na Integrované střední škole Jirkov. Během svého tamního působení zavedl v této vzdělávací instituci adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. V okrese Rakovník tyto kurzy posléze převzaly i mnohé další školy.

Navrhovatelé