Mgr. Miluše Horská

Miluše

Ročník 2014

Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu

Představení

Paní senátorka dlouhodobě podporuje potřeby neziskových organizací na půdě Senátu, ale nejen tam. Iniciovala širokou diskusi o tématech legislativních, ale i hledání společné vize neziskového sektoru. Odborné debaty, které zorganizovala v Senátu, podpořily základní metodická východiska pro oblast daní z příjmů NNO, statusu veřejné prospěšnosti i Nového občanského zákoníku ve vztahu ke spolkům.

Jejím velkým tématem byly dětské skupiny. Poté, co norma doputovala do Senátu a nesla s sebou regulaci v oblasti práce s dětmi a mládeží, podpořila důkladné projednání na výborech, kterých se osobně účastnila. Dále pak jednala s poslanci, ve snaze vysvětlit, že regulace, takto, jak je nastavena, je likvidační, že by si to stát neměl dovolit bez jasného vysvětlení proč tak činí.

Dalším tématem ve vztahu k mladé generaci, kterému se paní senátorka snaží pomáhat, je sociální bydlení. Miluše Horská je příkladem vysokého ústavního činitele, který si v sobě nese zkušenost z neziskového sektoru, je komunikativní, bezprostřední a vstřícná. I přesto, že se dlouhodobě pohybuje ve vysoce profesionalizovaném sektoru poskytovatelů sociálních služeb, dokáže respektovat a pochopit potřeby těch nejmenších dobrovolnických NNO.

Je velkou bojovnicí za soukromé školky tak, aby k soukromým školkám bylo přistupováno rovnocenně.

Navrhovatelé