Mgr. Miroslav Hrdina

Miroslav

Ročník 2017

Mgr. Miroslav Hrdina
vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje

Představení

Miroslav Hrdina patří k obětavým lidem, kteří pomáhají svému okolí, a to jak z titulu zaměstnání ve státní správě, tak ve svém volném čase. Podporuje činnost spolků dětí a mládeže a jejich volnočasové aktivity. Podílí se na programech finanční podpory Jihočeského kraje pro spolky a Informační centra pro mládež, díky jeho aktivitě podporuje finančně Jihočeský kraj dlouhodobě tradiční akci BAMBIFEST (Bambiriáda, BamboSka) v Českých Budějovicích. Miroslav Hrdina se každoročně osobně této akce účastní a zajímá se o činnost spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeží.

Navrhovatelé