Mgr. Miroslava Smolíková

Miroslava

Ročník 2006

Mgr. Miroslava Smolíková
vedoucí oddělení dětí, mládeže a tělovýchovy Královehradeckého krajského úřadu

Představení

Paní Mgr. Miroslava Smolíková pracuje již více jak 16 let jako profesionální pracovník veřejné správy a od počátků výrazně podporovala činnost nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Sama v NNO pracuje – je dirigentkou přípravné školičky Dětského pěveckého souboru Jitro a stará se o naplňování volného času dětí a mládeže.

Byla jedním z prvních, kteří se zasazovali o vznik seminářů pro pracovníky krajských úřadů na oddělení dětí, mládeže a sportu a aktivně se podílela na vzniku vzdělávacího programu pro pracovníky krajských úřadů v oblasti volného času dětí a mládeže. V rámci Královehradeckého kraje zřídila 5 regionálních středisek volného času.

Paní Mgr. Miroslava Smolíková se účastní akcí jednotlivých občanských sdružení a podporuje každoroční akci Bambiriáda v Královehradeckém kraji.

Navrhovatelé