Mgr. Pavel Eybert

Pavel

Ročník 2004

Mgr. Pavel Eybert
starosta města Chýnova

Představení

Pan Pavel Eybert vykonává již třetí volební období funkci neuvolněného starosty města Chýnova a zároveň je členem Senátu Parlamentu ČR. I přes své vysoké pracovní vytížení věnuje značnou pozornost podpoře mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Trvale spolupracuje s Informačním centrem pro mládež Tábor, dle možností se zúčastňuje besed s mladými lidmi.

Podílel se na činnosti 7. skautského oddílu Tábor, pravidelně jezdí na jejich tábory. Dlouhodobě se podílí na podpoře Dětského domova a speciální školy v Radeníně. Jeho nejdůležitější zásluhou pro dětské a mládežnické organizace je mediální vystupování, ve kterém nejednou pozdvihl důležitost dětských organizací, čímž je zviditelnil. Mnohokrát se osvědčil při prosazování myšlenek porozumění rozrůzněných ve volnočasových aktivitách, dokázal mnohé přesvědčit o potřebě hledání toho, co je spojuje a ne zase jen toho, co je rozděluje. Jeho vystupování v roli regionálního a státního politika bylo vždy ku prospěchu práce s dětmi.

Navrhovatelé