Mgr. Petr Gazdík

Petr

Ročník 2008

Mgr. Petr Gazdík
starosta obce Suchá Loz

Představení

Kandidát je velmi energický a charismatický člověk plný nápadů a vizí do budoucna, které se snaží ve svém životě uskutečňovat. Je vůdcem skautského střediska Suchá Loz (podílel se na jeho vzniku v roce 2000). Mezi aktivity, u kterých byl iniciátorem, patří vznik nových tradičních akcí v obci, úprava nebo obnova již zavedených akcí, podíl na obnovení složky Sboru dobrovolných hasičů (zvláště mladší generace), podpora zájmových a neziskových organizací, výstavba nového Obecního domu, aktivity v oblasti životního prostředí, školství a mnoho dalšího. Obec získala řadu ocenění v soutěži Vesnice roku. Spousta aktivit patří k pracovní náplni starosty, ale díky svému nadšení a nebojácnosti je pro své spoluobčany velkou osobností. Je přátelský, pracovitý, spolehlivý a hraje vždy poctivou hru. Konkrétní popsaný čin souvisí se smutnou událostí – sebevraždou ženy, kdy našel jejího syna v Dětském domově a přivezl ho na kremaci.

Jeho činnost s mládeží je velmi bohatá, ve skautském středisku se pravidelně schází na schůzkách, výpravách, táborech a akcích. Nechal zrekonstruovat posilovnu, zpřístupnil tělocvičnu, dětí ze ZŠ navštěvují obecní úřad a vznášejí dotazy. Snaží se vytvořit v obci dětský folklorní soubor, zaměstnává mladé lidi ze sociálně slabých rodin. V obci byly zbudovány 2 dětská hřiště.

Navrhovatelé