Mgr. Renáta Solská

Renáta

Ročník 2013

Mgr. Renáta Solská
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu – referent odboru mládeže, volnočasových aktivit

Představení

Paní Solská se zajímá nad rámec svých pracovních povinností o problematiku dětí a mládeže. Významně podporuje činnost krajských rad, účastní se jejich jednání na úrovni kraje, ale i v celostátním měřítku. Aktivně se zapojuje do vzdělávacích a prezentačních akcí, pravidelně se účastní jako host výročních zasedání dětských a mládežnických organizací, kulatých stolů, slavnostních zahájení akcí, prezentuje činnost kraje, předává ceny výhercům apod. Podílí se na koncepci rozvoje činnosti dětí a mládeže, aktivně naslouchá potřebám těchto organizací a tyto potřeby implementuje do grantových programů.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé