Mgr. Stanislav Folwarczný

Stanislav

Ročník 2011

Mgr. Stanislav Folwarczný
1. místostarosta města Český Těšín

Představení

Jeden z mála lidí, kteří se zajímají ve městě o děti nejmladšího věku. Ví, že základem fungující rodiny je utužování rodinného svazku, a proto největší jeho podpora plyne v ochraně a obraně prostor, kde se nachází mateřské centrum.

Významně pomáhá při organizaci veřejných akci pro děti a mládež se zaměřením na sport a turistiku formou vyřízení byrokratických záležitostí. Také podporuje akce finančně – např. sponzorský dar tří zlatých pohárů na akci Turistický pohár. Aktivně se zajímá o dění ve městě pro děti, mládež a rodiče s dětmi.

Osobně se zúčastňuje turnajů, aktivní osobní účastí pomáhá k propagaci sportu ve městě, ke zvýšení zájmu veřejnosti, sponzorů i médií.

Navrhovatelé