Mgr. Táňa Šormová

Táňa

Ročník 2013

Mgr. Táňa Šormová
Královehradecký kraj, radní za oblast školství

Představení

Paní Šormová vystudovala Pedagogickou fakultu a působila jako učitelka na ZŠ. Po roce 1989 byla zastupitelkou města Hradce Králové, kam se vrátila v roce 2006. Od doby zřízení krajů v roce 2000 je činná v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, roku 2012 se zde stala radní pro oblast školství. Od nástupu na Krajský úřad prosazuje v grantové politice vyšší podporu pro oblast volného času. Je stále aktivní členkou sdružení Pionýr, takže sama ví, jak náročná je práce s dětmi a mládeží. Královéhradecký kraj má dlouhodobě vypracovaný systém dotačních programů na podporu volnočasových aktivit, na němž má zásluhu právě paní Šormová. Neziskovým organizacím pomáhá ze svého postu po celou dobu svého působení.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé