Mgr. Zdeněk Brož

Zdeněk

Ročník 2005

Mgr. Zdeněk Brož
starosta města Šumperka

Představení

Pan Mgr. Zdeněk Brož pracoval jako učitel, později jako ředitel III. ZŠ v Šumperku. Od roku 1999 působil jako místostarosta, od roku 2002 jako starosta města Šumperka. Má blízký vztah k dětem a ke sportu. Jeho charakteristickou vlastností je vstřícnost ke všemu, co se týká dětí a mládeže. Tato vstřícnost mu zůstala i nyní, když zastává důležité funkce.

Mgr. Zdeněk Brož se zasadil ve svých funkcích o řešení problematiky dětí a mládeže a o zlepšení podmínek pro činnost:

  • řešením grantové a dotační politiky města pro neziskové organizace,
  • podporou a iniciováním sportovišť pro děti, mládež i dospělé,
  • podporou výstavby baseballového hřiště,
  • podporou a účastí na akcích pro děti a mládež – Bambiriáda, apod.,
  • podporou vzniku a ustavení Zastupitelstva dětí a mládeže v Šumperku,
  • účastí na akcích, kde může diskutovat s dětmi a mládeží, např. Dětské slyšení v rámci Dne Země, Zastupitelstva dětí a mládeže,
  • vyjadřuje podporu a vážnost dětským neziskovým organizacím a jejich mezinárodním kontaktům – např. přijetí delegací na radnici apod.

 

Navrhovatelé