Michael Kašpar

Michael

Ročník 2023

Michael Kašpar
starosta města Kolín

Představení

Zasazuje se o rozvoj základních a mateřských škol v Kolíně. Prosazuje podporu mládežnických spolků. Plně se staví za finanční i materiální podporu skautských středisek.

Navrhovatelé