Mgr. Milan Chvojka

Milan

Ročník 2012

Mgr. Milan Chvojka
starosta města Nasavrky

Představení

Pan Mgr. Milan Chvojka působí již řadu let ve funkci starosty města Nasavrky, předtím byl učitelem na základní škole a k dětem má velmi kladný vztah. Po celou dobu, co je starostou, aktivně podporuje akce pro děti a mládež, kterých se v Nasavrkách účastní celkově přes 150 dětí a na které přijíždějí i děti se svými rodiči z celého regionu. Tyto akce podporuje jednak finančně (město každý rok přispívá na činnost), jednak organizačně (město poskytuje prostory pro akce). Kromě toho se pan starosta řady těchto akcí účastní (v rámci možností svého nabitého programu) a propaguje je i dále, v rámci svých kontaktů. Jednání s ním jsou vždy velmi otevřená a snaží se maximálně vyjít vstříc.

Pan starosta dlouhodobě podporuje v Nasavrkách činnost a akce neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží (Boji, Junák, Sokol, SDH, ČSOP, fotbalisté). Město každoročně přispívá částkou v řádu desítek tisíc korun na činnost těchto sdružení. Pan starosta se také sám osobně účastní jejich akcí a veřejně jim vyjadřuje podporu.

Navrhovatelé