Miroslav Kovařík

Miroslav

Ročník 2003

Miroslav Kovařík

Představení

Je starostou nepřetržitě od roku 1990, je znám jako budovatel rybníků (modranský Jakub Krčín), ekologických projektů, naučných stezek, repliky velkomoravského kostelíka, iniciátor výstavby kamenné rozhledny na Brdu, přípravy archeoparku. I přes výše uvedené se ještě věnuje dětem a mládeži, vytváří podmínky pro jejich činnost a je organizátorem či spoluorganizátorem většiny akcí pro děti a mládež v obci. Je vedoucím střediska Junáka v Modré, kam chodí i děti z okolních vesnic, předsedou okresní komise skautských činovníků, vedoucím místního Klubu Pampeliška a republikovým předsedou Klubu Pampeliška – občanského sdružení dětí a mládeže. Podílí se na organizaci Intercampů – výměnných pracovních a poznávacích pobytů studentů z různých zemí. Spolupracuje se Střední zemědělskou školou a gymnáziem ve Starém Městě při zapojení studentů do různých aktivit a s pestrou paletou občanských sdružení. V roce 1997 obdržela obec pod jeho vedením v celostátním kole soutěže Vesnice roku Bílou stuhu za práci s mládeží.

Navrhovatelé