Miroslav Maršálek

Miroslav

Ročník 2014

Miroslav Maršálek
zastupitel obce Jince

Představení

  • podporuje a aktivně se podílí na vytváření podmínek pro všechny aktivity v oblasti práce s mládeží
  • nezištně se sám angažuje v pořádání kulturních a společenských akcí pro děti a mládež
  • podporuje jednorázové akce pro mládež organizované v obci
  • podporuje zajištění materiálních podmínek pro celoroční činnost
  • osobně pomáhá při prezentaci a propagaci akcí
  • podporuje a prosazuje v zastupitelstvu zájmy mladých

Navrhovatelé