PaedDr. Miroslav Richter

PaedDr. Miroslav Richter

Ročník 2008

PaedDr. Miroslav Richter
místostarosta města Rychnov nad Kněžnou v letech 2002 – 2008

Představení

Ve funkci místostarosty má PaedDr. Miroslav Richter ve své kompetenci kulturu, školství a mimoškolní volnočasové aktivity. Jeho nynější práce navazuje na mnohaleté předchozí zkušenosti, kdy působil jako ředitel v DDM, řídících orgánech sportovních spolků a občanských sdružení. Své zkušenosti aktivně uplatňuje při prosazování důležitosti volnočasových aktivit nejen na území města, ale v celém rychnovském regionu. Jeho podpora se nezabývá jen finanční podporou, ale i aktivním přístupem při realizaci volnočasových aktivit.

Jako jeden z mála politiků si uvědomuje důležitost volnočasových aktivit při tvorbě občanské společnosti a výchovného působení na mladou generaci. Ve své funkci vidí jako prioritu finanční, morální i společenskou podporu těchto aktivit, činností i jednotlivých organizací zabývajících se volným časem dětí a mládeže. Mezi konkrétní činy patří Grantová politika města Rychnov nad Kněžnou na podporu volnočasových aktivit, účast a pomoc při organizování mnoha akcí, sjednocení všech volnočasových akcí v rámci oslav 750 let nebo podpora tvorby síťování jednotlivých NNO. Je patronem Dětského parlamentu Rychnova nad Kněžnou, zakladatelem prestižní ceny „Olympiae Victor“ pro talentované vítěze vědomostních soutěží, iniciátorem vzniku skate parku a in-line sportu ve městě a otevřeného dětského hřiště. Mezi jeho další aktivity patří poradenská činnost pro NNO, podpora místní junácké organizace při budování nové táborové základny, podpora nízkoprahového klubu nebo hledání prostor pro vznikající o.s. Aktivně je zapojen do projektu krytého plaveckého bazénu, je hlavním organizátorem divadelního jarmarku pro děti.

Navrhovatelé