Miroslav Švestka

Miroslav

Ročník 2007

Miroslav Švestka
starosta obce Červená Voda

Představení

Miroslav Švestka podporuje a aktivně se podílí na vytváření podmínek pro všechny aktivity v oblasti práce s mládeží. Dlouhá léta se sám nezištně angažuje v pořádání kulturních a společenských akcí pro děti a mládež. Obecní úřad pod jeho vedením příkladně podporuje organizace pracující s dětmi a mládeží v obci, finančně a organizačně podporuje jednorázové akce pro mládež.

Miroslav Švestka podporuje zajištění materiálních podmínek pro celoroční činnost a napomáhá přidělování dotací na činnost sdružení ze strany obce. Osobně pomáhá při pořádání prezentačních akcí, podporuje a prosazuje v zastupitelstvu zájmy mladých a je člověkem ochotným řešit rychle vzniklé problémy. V minulých třech letech se zasloužil o přístavbu a rekonstrukci budovy školy a tím o vytvoření samostatných prostor pro družinu a školní klub.

Navrhovatelé