Miroslav Vaculík

Miroslav

Ročník 2002

Miroslav Vaculík
starosta obce Liptál

Představení

Pan Vaculík podporuje ve své funkci starosty dětské a mládežnické kulturní a sportovní aktivity. Zasloužil se o materiální podporu souboru písní a tanců Lipta Liptál, kterému je umožněno bezplatné využívání klubových prostor a přírodního areálu k vlastní činnosti, do níž patří třeba významné mezinárodní festivaly Dětské folklorní dny Liptál a Liptálské slavnosti. Podporuje všechny sportovní aktivity v obci, včetně společného česko – slovenského příhraničního regionu. Podílel se na zapojení obce do mezinárodního projektu Dny tradiční kultury. Snaží se podporovat zájmy mladých v zastupitelstvu, prevenci sociálně patologických jevů a mnoho času věnuje aktivnímu využití volného času dětí a mládeže. Pravidelně přijímá v rámci velkých akcí mládež z celého světa, beseduje se zástupci souborů a kolektivů. Podporuje rozvoj základní školy v Liptále a zapojuje ji do obecních projektů. Usiluje o další rozšíření areálů, určených ke sportovnímu a kulturnímu vyžití dětí a mladých lidí.

Navrhovatelé