MVDr. Josef Řihák

Josef

Ročník 2010

MVDr. Josef Řihák
starosta města Příbram

Představení

Členem rady města Příbram se Josef Řihák stal v roce 2002. V této funkci působil až do roku 2006, kdy přešel na post starosty Příbrami. Pan Řihák významně podporuje příbramské organizace pracujícím s dětmi a mládeží. Pomohl jim např. sehnat finanční prostředky na rekonstrukci a dostavbu Skautského a Pionýrského centra v Příbrami. Z pozice starosty se snaží získávat finanční prostředky rovněž na rekonstrukce a modernizace příbramských škol a školek. V roce 2009 byla právě za „starostování“ pana Řiháka poprvé o letních prázdninách otevřena pro děti školní hřiště. Do té doby něco podobného v Příbrami nebývalo zvykem. Poprvé v historii města zde byl také zaveden školní autobus, který vozí děti do všech příbramských škol. Město Příbram také za působení pana Řiháka v roli tamního starosty výrazně navýšilo příspěvek do městských grantů pro všechny kategorie – kulturní, sportovní, sociální, školské, životní prostředí, zdravotnictví i sociální péče. Přibližně polovinu peněz z těchto grantů čerpají organizace, které se věnují výchově mládeže.

Navrhovatelé