PaedDr. Alena Gajdůšková

Alena

Ročník 2013

PaedDr. Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

Představení

Paní Gajdůšková od roku 2010 poskytuje záštitu anketě Zlatý Ámos, pomáhá s organizací regionálního kola ankety v Senátu, zúčastňuje se jak slavnostního zahájení tak i ukončení regionálního kola a je vždy osobně přítomna na finále ankety. Stejně kladný přístup má i při organizaci celorepublikových Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. Mladí lidé z NPDM díky vstřícnosti paní Gajdůškové navštívili Evropský parlament ve Štrasburku. Již v době svého působení ve Zlíně se aktivně podílela na rozvoji kultury ve městě, zájmových kulturních aktivit dětí a mládeže a především folklorního dění. Osobně se podílí na organizaci některých folklorních festivalů v tomto kraji, Převzala také osobní záštitu nad Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích a nad dalšími folklorními festivaly.

Její zapojení a podaná ruka ke spolupráci je vždy velmi milá a férová a osobní setkání jsou vždy srdečná a tematicky věcná.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé