Pavel Hlaváč

Pavel

Ročník 2023

Pavel Hlaváč
starosta obce Hradec

Představení

Dlouhodobě se zasazuje o zlepšení podmínek pro děti a mládež v obci. Smysluplná aktivita dětí je pro něj velmi důležitá. Obětavě vedl dlouhá léta pionýrskou skupinu v Hradci.

Navrhovatelé