Petr Červený

Petr

Ročník 2012

Petr Červený
starosta obce Hajnice

Představení

Petr Červený vykonává funkci starosty obce Hajnice od roku 2003 a již jako místostarosta byl velmi aktivní člověk, který se zajímal o veškeré dění v obci. Ve své funkci podporuje všechny složky pracující s dětmi a mládeží. Velmi dobře spolupracuje s místní školou a podporuje veškeré aktivity dětí. Přijímá od dětí návrhy na vylepšení jejich zázemí v obci a seznamuje je s novinkami (nové hřiště, bezpečná cesta do škol…). Podporuje projekty ekologické výchovy. Díky finanční podpoře obce se stále zvelebují nejen budovy základní školy a mateřské školy, ale i jejich okolí.

Svoji aktivitou pan starosta podporuje i činnost místních organizací pracujících s dětmi a mládeží, podílí se na organizaci tematických akcí pro děti, jako je např. Den Dětí, Myslivecký den. Sbor dobrovolných hasičů Hajnice pořádá soutěže pro mladé hasiče pod názvem O putovní pohár starosty obce Hajnice. Hlavními cenami soutěží ve všech kategoriích jsou putovní poháry, které věnoval pan starosta. Zúčastňuje se zahájení i slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen. Rovněž podporuje činnost tzv. osvětové besedy — sdružení maminek, které pořádají akce pro děti z obce. V obci Hajnice i části Dolní Ždár byla díky práci a aktivitě pana starosty vybudována krásná dětská hřiště.

Obec Hajnice je v zastoupení pan starosty opatrovníkem více jak 30 lidí s mentálním postižením, kteří žijí v Barevných domcích Hajnice. Tuto funkci přijal dobrovolně a je obdivuhodné, že při všem svém vytížení je ještě schopen zajímat se o život a potřeby lidí s postižením, pomáhat jim a hájit jejich zájmy.

V osobě pana Červeného má nejen obec Hajnice a její obyvatelé velmi pracovitého a obětavého člověka, který je vždy ochoten pomoci a podpořit aktivity jak pro děti, tak pro lidi s postižením či další spoluobčany.

Navrhovatelé