Petr Kopecký

Petr

Ročník 2022

Petr Kopecký
vedoucí redaktor a dramaturg pořadu Zprávičky České televize

Představení

Jen těžko bychom našli dětský nebo mládežnický spolek, který nedostal prostor v pořadu Zprávičky České televize. Za tímto faktem stojí aktivní přístup vedoucího zmíněného pořadu. Petra Kopeckého nominujeme na Cenu Přístav za významnou a dlouhodobou pomoc při propagaci práce organizací neformálního vzdělávání, poskytovaného organizacemi dětí a mládeže. Ceníme si jeho znalosti daného sektoru, která citlivým způsobem přináší na obrazovky poznání, že v řadě dětských a mládežnických organizací nejde jen o „náplň volného času“, ale o skutečnou výchovnou a vzdělávací práci na formování a osobnostním růstu dítěte. Díky pořadu Zprávičky se činnost volnočasových organizací dostává do povědomí širší veřejnosti, jež ji vnímá čím dál výrazněji, a to jak co do množství, tak i kvality.

Oceňujeme rovněž nadstandardní pomoc Petra Kopeckého při propagaci největší dobrovolnické akce pro děti a mládež v naší zemi, 72 hodin. Již několik let se pořad Zprávičky vydává s kamerou po celé České republice, aby s mimořádnou empatií zachytil projekty malých a mladých dobrovolníků na televizní obrazovce i sociálních sítích pořadu. Tato spolupráce pro nás znamená výraznou pomoc při šíření dobrovolnictví a násobně zvyšuje renomé zmiňované akce.

Navrhovatelé