PhDr. Zita Suchánková

Zita

Ročník 2013

PhDr. Zita Suchánková
ředitelka Středočeského muzea Roztoky

Představení

Paní ředitelka dlouhodobě podporuje spolkovou činnost v Roztokách, mimo jiné vstřícným přístupem při – většinou bezplatném – zapůjčování areálu Středočeského muzea. Vytváří příjemnou a pro rozvoj spolkových, kulturních a společenských aktivit inspirující atmosféru. Bezprostředně spolupracuje se sdružením Roztoč, s tomíky, se sdružením Zámeček a dalšími. Při spolupráci s neziskovými organizacemi se snaží nalézat oboustranně schůdné a výhodné cesty a má zásadní zásluhu na tom, že je zámecký areál Středočeského muzea přirozeným centrem kulturního dění v obci.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé