Mgr. Přemysl Hrabě

Mgr. Přemysl Hrabě

Ročník 2012

Mgr. Přemysl Hrabě
ředitel odboru školství a zdravotnictví MČ Praha 3

Představení

Mgr. Přemysl Hrabě pracuje jako ředitel odboru školství Městské části Praha 3 cca 10 let. Jeho pracovní náplň je velmi rozmanitá, v jeho kompetenci jsou mimo jiné záležitosti mateřských a základních škol v MČ Praha 3. Většinově se věnuje školství a problematice dětí a mládeže, do jeho kompetencí nedávno nově přibyla také oblast zdravotnictví. Jedná se o velmi schopného úředníka, kterému není lhostejná ani mimoškolní činnost dětí a mládeže v Praze 3 a věnuje se jí poměrně hojně. Toto je považováno za výrazný přesah náplně jeho pracovních povinností, který činí dobrovolně a ku prospěchu neziskových organizací na Praze 3. Již dlouhou dobu se snaží podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím komunikace s dalšími úředníky MČ. V případě žádosti o radu či pomoc vždy velmi rád odpoví a poradí, jak v případě rozvoje neziskových organizací či dětských sdružení postupovat, na koho se případně obrátit. Sám také navštěvuje klubovny a zařízení, která MČ dotuje ve svém grantovém programu. Plně si uvědomuje, že význam neziskových organizací je opravdu velký, a proto je v grantových programech MČ Prahy 3 podporuje. Během letních prázdnin často navštěvuje letní tábory, které pořádají dětská sdružení či DDM z Prahy 3.

Všichni navrhovatelé si plně uvědomují, že nasazení pana ředitele přesahuje jeho pracovní náplň, a že jeho činy a podpora jejich organizacím i ostatním neziskovkám na Praze 3 je nad rámec jeho běžné práce. Velmi si ho váží jako člověka, který podá pomocnou ruku vždy, když je to potřeba. Neziskovkám na Praze 3 se žije velmi dobře a lví podíl na tom má právě ředitel odboru školství a zdravotnictví pan Přemysl Hrabě. Během loňských let několikrát navštívil oddílové schůzky turistického oddílu TOM S.T.A.N., či se přijel podívat na letní tábor tohoto sdružení. V posledních letech neziskovým organizacím z vlastní iniciativy radí, jak získávat finanční prostředky pro činnost, či na akce. Během prázdnin také osobně kontroloval rekonstrukce školních hřišť a vybavení mateřských a základních škol v Praze 3.

Navrhovatelé