RNDr. Jiří Horáček

Jiří

Ročník 2014

RNDr. Jiří Horáček
ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Představení

  • z pozice státního úředníka dlouhodobě a vstřícně spolupracoval s ATOM v rámci projektu „Středisko environmentální a kulturní výchovy Asociace TOM Opárenský mlýn“ – celkový přístup, metodická pomoc, schopnost koordinace mezi ATOM a zahraničními partnery, to vše vysoce převýšilo běžný a očekávaný úřední přístup
  • spolupráce na realizaci projektu „O nás s námi – Život bez bariér“, dále spolupráce na dalších 4 projektech podpořených z programu Phare CBC a Společného fondu malých projektů – oceňujeme nadhled, vstřícný přístup a metodickou podporu nevšedního charakteru
  • podporuje práci neziskových organizací

Navrhovatelé