Tomáš Fúsek

Tomáš

Ročník 2011

Tomáš Fúsek
zaměstnanec Městského úřadu Mikulášovice

Představení

Tomáš Fúsek je zaměstnán na úřadě Města Mikulášovice přibližně 10 let, kde má v současnosti na starosti zabezpečování vydávání Mikulášovických novin, informační systém města a další činnosti. Druhé volební období působí v komisi městského zastupitelstva pro sport, kulturu a volný čas dětí a mládeže.

Jedná se o aktivního člověka, který působí v Asociaci turistických oddílů mládeže Českého svazu turistů, kde m.j. vede místní skupinu v Mikulášovicích. Patří k občanům města, bez kterých se nekoná prakticky žádná z akcí, ať je pořádá kterékoliv z místních občanských sdružení.

Město v rámci svých možností podporuje činnost místních organizací pracujících s dětmi a mládeží. Jedná se i o materiální podporu, kdy přispívá na pořádání různých akcí pro veřejnost, soutěží, závodů či výstav.

Mnozí z funkcionářů těchto organizací se věnují dětem a mládeži, nemají ale vlohy pro podávání žádostí o dotace na činnost, neumí je vyúčtovat, potřebují propagaci svých akcí apod. Zde právě navrhovaný kandidát se znalostí místních podmínek pomáhá jednotlivým funkcionářům, aby dosáhly na možnou podporu a splnili její podmínky. Je to nemalá činnost, která však není vidět. Obdobné je to i při propagaci pořádaných akcí. Nejenom že chodí po dohodě fotografovat a jinak dokumentovat jednotlivé akce, ale rovněž je pak zveřejňuje v Mikulášovických novinách. Nezastupitelnou roli má i to, že pomůže funkcionářům graficky vytvořit potřebné letáky a plakáty na pořádané akce a na městském úřadě pak umožní jejich bezplatný tisk v požadovaném množství. V rámci možností vlastní organizace i podporuje jiné organizace při pořádání jejich akcí např. věnováním cen (pohárů) pro nejlepší účastníky apod.

Navrhovatelé