Tomáš Suchý

Tomáš

Ročník 2022

Tomáš Suchý
ředitel ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, člen zastupitelstva Mladé Boleslavi

Představení

Tomáš Suchý je ředitel základní a mateřské školy v Mladé Boleslavi, pionýrský vedoucí  a zastupitel v jednom, takže věcně a efektivně propojuje formální a neformální vzdělávání. Jeho jméno je svázáno s řadou akcí a aktivit v oblasti dětí a mládeže, a tak je těžké vypíchnout jen některé z nich. Např. dlouhodobě podporuje činnost volnočasových spolků dětí a mládeže, řadu let zajišťuje součinnost školy a neziskového sektoru k zabezpečení florbalových družstev v Mladé Boleslavi. Má velký podíl na vzniku a práci dětského parlamentu v Mladé Boleslavi a se stejnou energií podporuje tradiční soutěž dětských modelářů O štít města Mladá Boleslav. Jeho nasazení má náš obdiv a nominace na Cenu Přístav je toho vyjádřením.

Navrhovatelé