Vilém Antončík

Vilém

Ročník 2004

Vilém Antončík
místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Představení

Pan místostarosta patří ke komunálním politikům, kteří rozumějí potřebám dětí i dospělých zabývajících se volným časem dětí a mládeže. Vždycky si najde čas, aby podpořil děti při jejich významných dnech jako jsou sportovní soutěže, vyhlášení žákovských osobností roku apod. Hledá cestu, jak problémy řešit a nevymlouvá se, proč to nebo ono nejde. Snaží se pro zajímavé akce získat co možná největší množství peněz z rozpočtu obvodu.

Ve spolupráci se školami v obvodu navrhl a postaral se o vybudování dosud 4 moderních sportovních dětských hřišť, která jsou přístupná dětem i dospělým ve volném čase. Díky jemu jsou příspěvky na tzv. volnočasovky směrovány právě do těchto míst – ať už se jedná o Dětiády, fotbalové turnaje či soutěže v netradičních disciplínách jako Sportuje celá rodina, Hec boj, Vítání léta a Loučení s létem. Z jeho iniciativy vzešlo zřízení Fondu na obnovu dětských hracích prvků v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Kromě toho se ochotně osobně účastní vyhlašování Dětských novinářských cen, besed s dětskými novináři v rámci Bambiriády i mimo ni, podporuje Kinematograf bratří Čadků a akci Pomozte dětem – a samozřejmě je hostem i při vyhlašování vítězů sportovních soutěží.

Navrhovatelé