Ing. Eva Bartoňová

Ing. Eva Bartoňová

Ročník 2008

Ing. Eva Bartoňová
1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy