Ing. Miroslav Žižka

Miroslav

Ročník 2013

Ing. Miroslav Žižka
generálmajor Armády České republiky, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR

Představení

Česká rada dětí a mládeže spolupracuje s Armádou ČR již více jak 10 let na pořádání Bambiriády, největší přehlídky volnočasových aktivit dětí a mládeže v ČR. Od této spolupráce se odvinuly i zajímavé charitativní projekty v Kosovu a Afghánistánu, kdy jsme mohli darovat potřebné vybavení pro děti za pomoci vojáků v zahraničních misích.

Osoba pana generála Žižky byla v této spolupráci vždy klíčová. Iniciativně hledal cesty, jak pomoci, přinášel nápady, dokázal lidsky a vstřícně reagovat.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013