Ing. Vlastimil Picek

Vlastimil

Ročník 2011

Ing. Vlastimil Picek
armádní generál Armády České republiky