Mgr. Luboš Čuta

Luboš

Ročník 2013

Mgr. Luboš Čuta
specialista mládeže, oddělení sportu, volného času a projektů, Magistrát hl. m. Prahy

Představení

Pan Čuta je dlouholetý pracovník Magistrátu hl. m. Prahy. Díky jeho každoroční mravenčí práci jsou rozdělovány prostředky podporující činnost sdružení dětí a mládeže v hlavním městě pečlivě a rozumně. Vždy mu záleželo na osobním přístupu. Díky svému zapálení pro věc, specializovanému programu, který vystudoval, ale hlavně díky dlouholetému působení ve své pozici má velmi slušnou znalost terénu. Každý v Praze v naší oblasti ví, na koho se může obrátit s radou ohledně městských grantů a také ví, že mu bude odpovězeno s laskavostí a úctou. To je pro dobrovolníka někdy více než případná finanční podpora. I když ani té se nevzdáváme a díky za ní!

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013