Pavel Trantina

Pavel

Ročník 2014

Pavel Trantina
zástupce ČR v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Představení

Pavel Trantina se výrazně podílel a podílí nejen na životě ČRDM, ale je též výrazným podporovatelem a zastáncem mládeže ve všech místech svého širokého působení.

Pavel Trantina byl v pořadí druhým předsedou ČRDM a pohybuje se kolem ní od samého založení dosud – nejprve jako zmocněnec pro zahraničí, poté člen představenstva, místopředseda, v letech 2004–2007 jako předseda, nyní řadu let jako iniciátor a řešitel projektů mezinárodní spolupráce.

Více než osm let je zástupcem ČR v Evropském hospodářském a sociálním výboru, poradním orgánu Evropské komise, Rady a Parlamentu, kde se specializuje na oblast vzdělávání a zaměstnanosti mládeže a dobrovolnictví

Od roku 2013 je prvním předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví

Je dlouholetým členem Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Navrhovatelé