Prof. PhDr. Jan Sokol PhD. CSc.

Prof. PhDr. Jan  Sokol PhD. CSc.

Ročník 2008

Prof. PhDr. Jan Sokol PhD. CSc.
proděkan pro zahraniční styky FHS UK a bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy