Autoexpres CZ s.r.o.

Ročník 2013

Autoexpres CZ s.r.o.

Představení

Jednatel společnosti pan Milan Buček je pro Ivančice prvním mužem veřejného, sportovního i společenského života. Byl oceněn podnikatelem roku ve městě a dlouhodobě patří k nejúspěšnějším podnikatelům v regionu. Jeho zásluhou se rozvíjí nejen hráčská základna házenkářského klubu, ale i spolupráce mládeže na úrovni sportu mezi SVČ a házenkářským klubem. V přeshraniční spolupráci se významně podílí na sportovních setkáních mezi družebními městy. Byl zvolen předsedou správní rady SRKLA o.p.s., která se zabývá volnočasovými aktivitami na úrovni sportovně kulturní a vzdělávací. Ve spolupráci se SVČ jsou pořádány vzdělávací a sportovní akce, turnaje, plesy, kulturní večery a významné akce v regionu. Je také podporovatelem a sponzorem rozličných veřejně prospěšných prací.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé