Gnosis s.r.o.

Ročník 2011

Gnosis s.r.o.

Představení

Učitelské noviny se systematicky věnují tématům dětí a mládeže ve volném čase. Toto médium se vyznačuje vysokou korektností a pečlivostí. UN jsou přítomny na každé tiskové konferenci ČRDM osobně nebo se, v případě časového nesouladu, ozývají buď s předstihem, nebo následně. Standardem jsou telefonické rozhovory se zodpovědnými lidmi ze sdružení nebo ČRDM. Informace takto získané jsou detailně citované v textu článků. Vzniká tak nejen řemeslně zajímavý a čtivý materiál, ale významně to posiluje expertní roli ČRDM. Pravidelně se pak UN věnují otázce výběru mimoškolních aktivit, ediční činnosti ČRDM a novým projektům ČRDM. Např. participaci mládeže v ČR, Strukturovanému dialogu. U „školských témat“ se UN věnují problematice nejen z pohledu nezaujatého pozorovatele, ale dost často dávají prostor i rodičům a dětem samotným. Mediální kauzy týkající se například sporů ředitelů, učitelů a žáků, či studentů jsou prezentovány s maximální měrou objektivity. Právě prostor pro vyjádření názoru aktérů samotných, tedy často dětí a mládeže, není v našich médiích stále obvyklý.

Navrhovatelé