Markéta Fraitová – PRODIMO, s. r. o.

Ročník 2019

Markéta Fraitová – PRODIMO, s. r. o.

Představení

Podnikatelka, předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince. Aktivní pionýrská vedoucí, spolupracuje s knihovnou Jince, spolkem Jinečáček a dalšími organizacemi. V rámci své firmy zpracovává účetnictví pro celou řadu organizací pracujících s dětmi a mládeži. Navíc sleduje a vytipovává dotační tituly, které zpracovává a vyhodnocuje. Zabezpečuje finanční prostředky na akce od městyse Jince, Středočeského kraje, Pionýra, z.s. a MŠMT. Pořádá příměstské tábory.

Navrhovatelé