MIKOV s.r.o.

Ročník 2018

MIKOV s.r.o.

Představení

Ing. Karel Ježek je ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která dlouhodobě podporuje činnost s dětmi a mládeží jak v Mikulášovicích, tak v okrese Děčín. V roce 2018 významně podpořila Český svaz chovatelů Mikulášovice při pořizování táborového inventáře. Pravidelně věnuje i ceny na akce pořádané pro děti a mládež v Mikulášovicích. Společnost Karla Ježka byla významným sponzorem akce ZOO olympiáda, kterou pořádala ZOO Děčín, která byla určena dětem a mládeži se zaměřením na znalosti o zvířatech a přírodě. Ing. Karel Ježek patří k místním patriotům, kterým na celém regionu nesmírně záleží.

Navrhovatelé