SHM, s.r.o.

Ročník 2013

SHM, s.r.o.

Představení

Společnost SHM, s.r.o. i se svou dceřinou společností PIVOT má dlouhodobou strategii podpory nestátních neziskových organizací a od roku 2010 také pevně stanovený procentuální podíl ze zisku, který na takovou podporu věnuje. Hlavní podporované NNO mají zaměření na výchovu a vzdělávání handicapovaných dětí, obecně mimoškolní rozvoj dětí, starost o seniory a vzdělávací charakter. Podporu zaměřuje na trvale spolupracující organizace, ale nevyhýbá se ani jednorázovým podporám v případě potřeby.

Společnost SHM, s.r.o. podporuje i akci Bambiriáda v Šumperku, a to nejen finančně, ale snahou je motivovat i své zaměstnance k dobrovolnické práci na akcích neziskového sektoru.

Video ze slavnostního předávání Ceny ČRDM Přístav 2013

Navrhovatelé